Naša Biljna Apoteka

Uslovi korišćenja

Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.nba.co.rs

Promene u uslovima korišćenja

NBA zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih proizvoda i usluga i(li) važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

Kupovina

Putem internet sajta www.nba.co.rs prodaja robe obavlja se u okviru registrovane delatnosti NBA, Beograd-Novi Beograd, Radoja Dakića 3/6, mat.br. 07723709PIB: 100138962, Tel.: +381112607353, a adresa za izjavljivanje reklamacije je: office@nba.co.rs

Osnovna obeležja robe se mogu naći na sajtu www.nba.co.rs.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) smatra se prodajom na daljinu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.nba.co.rs.

Roba koja se prodaje putem internet sajta www.nba.co.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO se utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

Uz svaki artikal je naznačena prodajna cena robe.

Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.nba.co.rs.

Kupac robu koju kupuje putem internet sajta www.nba.co.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

Kupac štikliranjem polja za prihvatanje Uslova web mesta prilikom kreiranja porudžbenice preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

Obaveštenja

Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine.

Slanje porudžbine

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, telefon, vrsta i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, Kupac odmah vraća artikal nazad.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

Reklamacije

Kupac ima pravo da, u roku od 7 dana od dana kupovine, vrati robu, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o povratu robe Prodavcu najkasnije u roku od 7 dana od dana dospeća robe u vlasništvo Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe obavestite o odustanku od kupovine, na mail: office@nba.co.rs.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

NBA zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 15 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

S poštovanjem,
NBA